PRIVACY VERKLARING
Vocal Coach Vanessa Leon

Vocal Coach Vanessa Leon gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “Vocal Coach Vanessa Leon” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Vocal Coach Vanessa Leon verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Vocal Coach Vanessa Leon u over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Vocal Coach Vanessa Leon worden aangeboden op: www.vanessaleon.nl

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1 Persoonlijk
Vocal Coach Vanessa Leon gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden. Vocal Coach Vanessa Leon maakt gebruik van uw NAW-gegevens en mailadres.
2 Doel
Vocal Coach Vanessa Leon verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.vanessaleon.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Vocal Coach Vanessa Leon gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Vocal Coach Vanessa Leon.
3 Boeking en info
Voor uw boeking en info heeft Vocal Coach Vanessa Leon uw naam, e-mailadres, adres(sen) en ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we u op de hoogte houden over uw boeking.

4 Verbetering van diensten Vocal Coach Vanessa Leon
Vocal Coach Vanessa Leon kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een pilot of nieuw product/dienst.

7 Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Vocal Coach Vanessa Leon deze gegevens net zoals die van andere klanten.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1 Vocal Coach Vanessa Leon geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij daar een helder doel voor is en er toestemming gegeven is.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1 Vocal Coach Vanessa Leon maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Vocal Coach Vanessa Leon ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1 U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e- mail sturen naar vanessa-leon@outlook.com.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Vocal Coach Vanessa Leon
1 Vocal Coach Vanessa Leon heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Vocal Coach Vanessa Leon verwerkt ten behoeve van www.vanessaleon.nl
Vocal Coach Vanessa Leon accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 6 Bewaartermijn
1 Vocal Coach Vanessa Leon bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.vanessaleon.nl, tenzij Vocal Coach Vanessa Leon op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Wijziging Privacy Verklaring
1 Vocal Coach Vanessa Leon behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.vanessaleon.nl bekend gemaakt worden. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-06-2018.